ARCHIWUM DZIECI Z PAHIATUA I CZĘŚĆ

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pomocyy naukowej Pana prof. Mariusza Ziółkowskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa ODDZIAŁU POLSKIEGO THE EXPLORERS CLUB, delegacja  Stowarzyszenia Odra-Niemen wzięło udział w programie rejestracji pamięci wspomnień Sybiraków zamieszkałych obecnie na terenie Nowej Zelandii. Głównie chodzi o grupę określaną jako dzieci z Pahiatua, którzy w największej liczbie zamieszkują na terenie tego kraju. Ze względu na nieubłagany upływ czasu kwestie pozyskiwania wspomnień kresowej grupy Sybiraków, głównie pochodzącej z Wołynia, wydają się nam ważnym priorytetem dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Stowarzyszenie Odra-Niemen mające status OPP, jako jeden z głównych celów statutowych posiada m.in. dbałość i troskę o przechowywanie polskiego dziedzictwa kulturowego mieszkańców dawnych Kresów II RP. Dlatego też gotowi bylismy przystąpić do wspomnianego projektu na terenie Nowej Zelandii i wystosować delegację dwójkę naszych członków, mający duże doświadczenie w realizacji podobnych projektów w kraju i poza jego granicami.

 

Delegację stanowiły młode osoby, które od lat wspłpracują z kresowym środowiskiem kombatantów i Sybiraków, mając z tymi grupami niezwykłe, mocne i szczere międzypokoleniowe kontakty. Te doświadczenia przeniosły się na to zadania. Młodzi ludzie szybko przełamali bariery i mimo krótkiego (3 tygodnie) jak na tak daleką wyprawę, nawiązali wiele kontaktów, zaprzyjaźnili się z pokoleniem, które znalazło się na końcu świata.

W czasie projektu zrealizowano wiele nagrań, zeskanowano otrzymane materiały i nawiązano trwałe relacje, mając nadzieję na dalszą współpracę.

RELACJA I CZĘŚĆ                 RELACJA II CZĘŚĆ                           RELACJA III CZĘŚĆ

AUDYCJA RADIOWA PO PRZYJEŹDZIE Z NOWEJ ZELANDII

Specjalne podziękowania dla:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. Mariusz Ziółkowski, pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa ODDZIAŁU POLSKIEGO THE EXPLORERS CLUB